Zelfstandig gevestigde psychiater

Praktijken voor psychiatrie & psychotherapie

Psychiater Nieuwegein

Home

Op Richterslaan 56 te Nieuwegein zijn de praktijken gevestigd van drie zelfstandige psychiaters:

  • hr. B. Jacobs
  • hr. J.H. Bent *
  • mw. J.L. van der Geld *
* ook praktijk op Amsteldijk 154 te 1079 LG Amsterdam
 
De praktijk van psychiater mw. M.A.A.G. Oberndorff is inmiddels beëindigd.
 
Een psychiater is een medisch specialist die zich, na de opleiding tot basisarts, heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Hij/zij is zowel opgeleid tot psychotherapeut als deskundig op het gebied van de biologische psychiatrie. Een psychiater kan u adviseren over het gebruik van psychofarmaca, en u deze geneesmiddelen voorschrijven. Ook kan een psychiater u behandelen door middel van gesprekken, waaronder psychotherapie. De behandelingen van de psychiater worden gerekend tot de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg.
 

Een psychiater behandelt een veelvoud van psychiatrische stoornissen, zoals:

  • Depressie (ook winterdepressie)
  • Paniek- en angststoornissen, waaronder fobieën en posttraumatische stressstoornis
  • Slaapstoornissen en hyperventilatieklachten
  • Werkproblemen en burn-out
  • Dwangklachten
  • Persoonlijkheidsstoornissen 
Iedereen die in staat is om op afspraak op het spreekuur van de psychiater te komen, komt in principe in aanmerking voor behandeling bij een zelfstandig gevestigd psychiater. Mensen die een intensievere psychiatrische behandeling nodig hebben worden doorverwezen.