Overslaan en naar de inhoud gaan

Home

De zelfstandig gevestigde praktijken in Nieuwegein van de psychiaters

  • hr. J.H. Bent
  • mw. J.L. van der Geld

worden in verband met hun leeftijd geleidelijk stapsgewijs afgebouwd. 

Beide psychiaters nemen voor hun praktijk in Nieuwegein geen nieuwe patiënten meer aan. 

De praktijklocatie in Nieuwegein is per eind maart 2024 gesloten. De behandeling van onze patiënten wordt voorgezet, telefonisch of on-line. Zo nodig kunnen de patiënten op afspraak gebruik maken van onze praktijklocatie in Amsterdam, op adres Amsteldijk 154, 1079 LG Amsterdam (zie ook www.psychiateramsteldijk.nl).

 

Een psychiater is een medisch specialist die zich, na de opleiding tot basisarts, heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Hij/zij is zowel opgeleid tot psychotherapeut als deskundig op het gebied van de biologische psychiatrie. Een psychiater kan u adviseren over het gebruik van psychofarmaca, en u deze geneesmiddelen voorschrijven. Ook kan een psychiater u behandelen door middel van gesprekken, waaronder psychotherapie. De behandelingen van de psychiater worden gerekend tot de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg.

Een psychiater behandelt een veelvoud van psychiatrische stoornissen, zoals:

  • Depressie (ook winterdepressie)
  • Paniek- en angststoornissen, waaronder fobieën en posttraumatische stressstoornis
  • Slaapstoornissen en hyperventilatieklachten
  • Werkproblemen en burn-out
  • Dwangklachten
  • Persoonlijkheidsstoornissen 

Iedereen die in staat is om op afspraak op het spreekuur van de psychiater te komen, komt in principe in aanmerking voor behandeling bij een zelfstandig gevestigd psychiater. Mensen die een intensievere psychiatrische behandeling in de Gespecialiseerde GGZ nodig hebben, dan wel mensen voor wie een behandeling in de Generalistische Basis GGZ meer geschikt lijkt, worden doorverwezen.