Zelfstandig gevestigde psychiater

Praktijken voor psychiatrie & psychotherapie

Psychiater Nieuwegein

Home

De praktijk is gevestigd op de Koekoekslaan 2 B, 3435 CL Nieuwegein.

Op dit adres zijn de praktijken gevestigd van twee zelfstandig gevestigde psychiaters:

  • hr. J.H. Bent
  • mw. J.L. van der Geld
Beiden hebben ook een praktijk op Amsteldijk 154, 1079 LG Amsterdam.
 
Een psychiater is een medisch specialist die zich, na de opleiding tot basisarts, heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Hij/zij is zowel opgeleid tot psychotherapeut als deskundig op het gebied van de biologische psychiatrie. Een psychiater kan u adviseren over het gebruik van psychofarmaca, en u deze geneesmiddelen voorschrijven. Ook kan een psychiater u behandelen door middel van gesprekken, waaronder psychotherapie. De behandelingen van de psychiater worden gerekend tot de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg.
 

Een psychiater behandelt een veelvoud van psychiatrische stoornissen, zoals:

  • Depressie (ook winterdepressie)
  • Paniek- en angststoornissen, waaronder fobieën en posttraumatische stressstoornis
  • Slaapstoornissen en hyperventilatieklachten
  • Werkproblemen en burn-out
  • Dwangklachten
  • Persoonlijkheidsstoornissen 
 
Iedereen die in staat is om op afspraak op het spreekuur van de psychiater te komen, komt in principe in aanmerking voor behandeling bij een zelfstandig gevestigd psychiater. Mensen die een intensievere psychiatrische behandeling in de Gespecialiseerde GGZ nodig hebben, dan wel mensen voor wie een behandeling in de Generalistische Basis GGZ meer geschikt lijkt, worden doorverwezen.