Zelfstandig gevestigde psychiater

Praktijken voor psychiatrie & psychotherapie

Psychiater Nieuwegein

Kosten en verzekering

De meeste behandelingen door de psychiater zijn onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering, en de kosten van behandeling worden dus meestal vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel vereist de zorgverzekeraar daartoe een schriftelijke verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ door bijvoorbeeld een huisarts of bedrijfsarts (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering). Tevens tellen de behandelkosten mee voor uw eigen risico.

 

Nieuw per 1-1-2022 : het ZorgPrestatieModel

 

Per 1 januari 2022 worden de kosten voor behandeling in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bepaald door een nieuw model: het ZorgPrestatieModel (ZPM). In het ZorgPrestatieModel wordt gedeclareerd per consult (zie ook www.zorgprestatiemodel.nl) Dit consult betreft een contact met uw behandelaar, zowel in een direct gesprek, als per beeldbellen, telefoon, e-mail, SMS en dergelijke. De inhoud van een consult kan zowel psychotherapie betreffen als bijvoorbeeld het aanvragen en uitschrijven van een herhaalrecept. De tijdsduur van het consult bepaalt het bedrag dat wordt gedeclareerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft daartoe maximumtarieven vastgesteld, per type behandelaar (zie voor details de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg op www.nza.nl). Deze tarieven voor een zelfstandig gevestigd psychiater staan hieronder vermeld in de tabel hieronder. De consulten worden in het ZPM per maand gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De eerste mogelijke declaratie betreft dus de consulten in januari 2022. Deze maandelijkse declaraties tellen mee voor uw eigen risico van 2022.

 

Als de psychiater met uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft afgesloten, worden de behandelkosten welke gedekt worden door de zorgverzekering rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De zorgverzekeraars hanteren daarbij een korting op de tarieven van de NZA. In het geval dat de psychiater met uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft, is het mogelijk dat u een deel van de behandelkosten zelf moet betalen. Voor 2022 zijn door psychiater van der Geld overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars, terwijl door psychiater Bent overeenkomsten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars behalve Menzis (inclusief Anderzorg en HEMA). In alle gevallen dat de kosten van de behandeling niet bij de zorgverzekeraar (kunnen) worden gedeclareerd, worden de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bij de patiënt in rekening gebracht. 

 

NZA tarieven voor zelfstandig gevestigde psychiaters, in euro's
Tijdsduur consult

Consult Diagnostiek

Consult Behandeling
van   5 tot en met  14 minuten        60,61        47,25
van 15 tot en met  29 minuten      103,38        83,69
van 30 tot en met  44 minuten      167,85      140,49
van 45 tot en met  59 minuten       233,18      198,69
van 60 tot en met  74 minuten      268,31

     236,41

van 75 tot en met  89 minuten      326,74      290,92
van 90 tot en met 119 minuten      400,69      355,44
vanaf 120 minuten      577,63      522,91

 

No show

Indien u niet verschijnt op een afspraak bij uw psychiater zonder deze 24 uur van te voren af te zeggen, wordt u  € 50,00 per keer in rekening gebracht. 

 

Declaraties in verband met de overgang naar het ZorgPrestatieModel

In 2021 werden de kosten van de behandelingen die onder de zorgverzekering vallen gedeclareerd in de vorm van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Welke DBC in uw geval van toepassing was werd achteraf vastgesteld afhankelijk van de totale behandeltijd en van de hoofddiagnose. Vanwege de overgang naar het ZorgPrestatiemodel per 1-1-2022 wordt voor alle lopende behandelingen in 2021 de openstaande DBC per 31-12-2021 afgesloten en gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Deze declaratie telt mee voor uw eigen risico van 2021.