Zelfstandig gevestigde psychiater

Praktijken voor psychiatrie & psychotherapie

Psychiater Nieuwegein

Kosten en verzekering

De meeste behandelingen door de psychiater zijn onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering, en de kosten van behandeling worden dus meestal vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel vereist de zorgverzekeraar daartoe een schriftelijke verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ door bijvoorbeeld een huisarts of bedrijfsarts (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering). Tevens tellen de behandelkosten mee voor uw eigen risico.

 

De kosten van de behandelingen die onder de zorgverzekering vallen worden gedeclareerd in de vorm van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Welke DBC in uw geval van toepassing is wordt achteraf vastgesteld afhankelijk van de totale behandeltijd en van de hoofddiagnose. De maximumtarieven voor de DBC's worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (zie voor details de Tariefbeschikking Gespecialiseerde GGZ op www.nza.nl).

 

Als de psychiater met uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft afgesloten, worden de behandelkosten welke gedekt worden door de zorgverzekering rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De zorgverzekeraars hanteren daarbij een korting op de tarieven van de NZA. In het geval dat de psychiater met uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft, is het mogelijk dat u een deel van de behandelkosten zelf moet betalen. Voor 2021 zijn door de psychiaters Jacobs en van der Geld overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars, terwijl door psychiater Bent overeenkomsten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars behalve Menzis (inclusief Anderzorg en HEMA). In alle gevallen dat de kosten van de behandeling niet bij de zorgverzekeraar (kunnen) worden gedeclareerd, worden de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bij de patiënt in rekening gebracht. 

 

De NZA tarieven in 2021 voor een aantal DBC's welke relevant voor uw eigen risico kunnen zijn, staan hieronder vermeld.

Behandeling kort - van 0 tot en met 99 minuten € 197,11
Behandeling kort - van 100 tot en met 199 minuten € 401,39
Behandeling kort - van 200 tot en met 399 minuten € 735,80

De NZA tarieven voor DBC's voor langer durende behandelingen zijn hoger dan het maximale eigen risico.

Het NZA tarief voor zorg welke niet in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, is € 114,41 per consult.

 

No show

Indien u niet verschijnt op een afspraak bij uw psychiater zonder deze 24 uur van te voren af te zeggen, wordt u  € 50,00 per keer in rekening gebracht.