Zelfstandig gevestigde psychiater

Praktijken voor psychiatrie & psychotherapie

Psychiater Nieuwegein

Aanmelden

U kunt de praktijk bellen om u aan te melden voor behandeling bij een van de drie psychiaters. Bij dit eerste telefonische contact zal u om informatie worden gevraagd, ook om te bezien of een behandeling bij een zelfstandig gevestigd psychiater geschikt voor u is. Het volgende kan bijvoorbeeld worden gevraagd:

- Uw naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN) en telefoonnummer

- Uw zorgverzekeraar

- Uw huisarts, en of u een verwijsbrief heeft voor de Gespecialiseerde GGZ

- De aard van uw klachten, en of u eerder in de GGZ behandeld bent geweest

- Welke medicatie u gebruikt

Zo nodig kunt u nog door de psychiater zelf worden gebeld voor aanvullende informatie.

Als een behandeling bij een van de psychiaters voor u geschikt lijkt, wordt u gebeld om een afspraak voor een intake te maken. Daarbij wordt geen wachtlijst gebruikt, en kunt u direct een mogelijke datum voor het intakegesprek te horen krijgen. 

De actuele wachttijden bij een aanmelding kunt u vinden op de website www.kiezenindeggz.nlWanneer u de wachttijd tot een mogelijk intakegesprek te lang vindt duren, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerst contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

U wordt verzocht om bij de eerste afspraak een identiteitsbewijs mee te nemen en de verwijsbrief, als deze nog niet is opgestuurd. Bij uw eerste afspraak zal u tevens worden gevraagd de volgende informatie in te vullen: - woonadres, - emailadres,  -  verzekerdennummer.

 

U kunt zich ook aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en per email op te sturen. Vergeet dan niet een telefoonnummer in te vullen waarop u bereikbaar bent om telefonisch aanvullende informatie te verschaffen.